Apgar skóre

21.09.2013 19:45

Pôrod a narodenie sa do “tohto studeného sveta” je pre novorodenca nesmierne veľkou záťažou a stresovou situáciou. Nie každé bábätko je schopné prispôsobiť sa okamžite a bez pomoci lekárov, a preto je často nutné zasahovať doslova už v prvej minúte jeho života. Na exaktné posúdenie stavu novorodenca bezprostredne po narodení sa používa medzinárodný bodovací systém podľa Apgarovej (pomenovaný podľa anesteziologičky Virginie Apgarovej (*1948)), ktorý zaručuje starostlivé a systematické prvé vyšetrenie novorodenca v najkritickejšom momente života s určením stupňa ohrozenia a potreby okamžitej resuscitácie.

V 1., 5. a 10. minúte po narodení sa hodnotia nasledovné funkcie:

  • pulz (srdcová frekvencia)
  • dýchanie
  • svalový tonus a aktivita
  • farba kože
  • reakcia na podráždenie

Nenarušená funkcia sa hodnotí 2 bodmi, narušená 1 a chýbajúca funkcia 0 bodmi. Približne 80% novorodencov dosahuje v 1. a 5. minúte 8-10 bodov, zvyšní menej ako 8 bodov. So znižujúcim sa počtom bodov sa zvyšuje úmrtnosť a chorobnosť a riziko neskorších komplikácií. Spoľahlivosť tejto metódy však klesá u nedonosených detí s pôrodnou hmotnosťou pod 1 500 g.

Hodnotenie

Pulz

Dýchanie

Svalový tonus

Farba kože

Reakcie

0

Chýba

Chýba

Hypotonus

Modrá, bledá

Žiadne

1

Pod 100/min

Lapavé

Flexia

Telo ružové, modré končatiny modré

Slabé

2

Nad 100/ min

Pravidelné

Dobrá spontánna aktivita

Ružová

Živé reakcie, kričí

Hodnotenie

  • 9 - 10 bodov: v norme
  • 5 - 8 bodov: ohrozenie
  • pod 5 bodov: ohrozenie života
Späť