Odgrgnutie a vracanie.

21.09.2013 19:35

Ide o preceňovaný problém. Do žalúdka dieťaťa sa vždy dostáva vzduch. Prehltáva ho pri plači, dýchaní a kŕmení. Ak držíte dieťa pri kŕmení v dostatočne šikmej polohe, ťažšie mlieko si nájde cestu do spodnej časti žalúdka a ľahší vzduch sa bude hromadiť hore. Ak je žalúdok nepríjemne roztiahnutý mliekom a vzduchom, dojča si trochu vzduchu odgrgne.

Odgrgnutie uprostred kŕmenia

Niektoré deti prehĺtajú toľko vzduchu, že ich žalúdok je nepríjemne roztiahnutý skôr, než vypijú dostatok mlieka. V tom prípade je potrebné nechať ich odgrgnúť v polovici kŕmenia, aby sa vytvorilo miesto pre zvyšok jedla. Dojčené dieťa, ktoré si potrebuje odgrgnúť, tak pravdepodobne spraví, keď ho prekladáte k druhému prsníku. Dieťa ktoré kŕmite z fľaše, prestane cicať. Ak ho na chvíľu podržíte zvisle, odgrgne si a vráti sa ku kŕmeniu.

Pokiaľ dieťa spokojne pije, nie je dôvod mu vyberať z úst cumlík alebo bradavku len preto, že si myslíte, že by mohlo mať v žalúdku veľa vzduchu. Pokiaľ cicia, nechajte ho.

Odgrgnutie po kŕmení

Podržte dieťa zvisle proti svojmu ramenu. Jemne ho pohladkejte po chrbáte alebo potľapkajte a pozorujte, čo sa bude diať. Ak si neodgrgne do 3 minút, potom to nepotrebuje.

Pre odgrgnutie dojčaťa sa často odporúča vzpriamený sed. Presvedčte sa, že keď sedí pred vami s bradou opretou o vašu ruku, nemá stlačený žalúdok. Vzduch by sa tak ťažko dostával nad hladinu mlieka, aby mohol uniknúť. Nesnažte sa z neho vzduch násilne vytláčať, tým by ste určite vytlačili aj mlieko.

Ak vaše dieťa patrí k tej malej skupine detí, ktorým nebýva dobre, ale zároveň im trvá dlhšie, kým si odgrgnú, uložte ho k spánku radšej na bruško než na bok. V tejto polohe môže odgrgávať, kedykoľvek potrebuje a ak si so vzduchom odgrgne aj mlieko, nehrozí nebezpečie, že sa ním zadusí. Samozrejme ak sa obávate ho nechať v tejto polohe samého, ostaňte vy alebo niekto iný pri ňom.

Vygrcnutie mlieka

Skoro všetky dojčatá niekedy spolu so vzduchom vygrcnú aj trochu mlieka. Obyčajne je jeho množstvo veľmi malé, hoci sa môže zdať, že ho je veľa, pretože je zmiešané so slinami a máte ho po celom ramene! Ak máte obavy, rozlejte schválne 5ml, aby ste si to mohli porovnať. Ak dieťa skutočne vygrcká veľa, môže ísť o niekoľko možných príčin:

  1. Dieťa možno vypilo viac, než môže pohodlne prijať, a preto nadbytok vyvráti.
  2. Možno ste dieťa kŕmili v príliš vodorovnej polohe, takže sa vzduch nemohol dostať nad úroveň mlieka. Skúste ho držať šikmejšie.
  3. Možno ste s ním triasli, čím sa vzduch zmiešal s mliekom, alebo ste ho potľapkali po chrbte skôr, než vzduch dosiahol horného okraja žalúdka. Bezprostredne po kŕmení zachádzajte s dieťaťom jemne.
  4. Možno ste sa oneskorili s kŕmením, zatiaľ čo dieťa kričalo, alebo ste ho rozplakali uprostred kŕmenia tým, že ste ho chceli nechať odgrgnúť a ono chcelo cicať. Krikom sa do žalúdka dostalo viac vzduchu a po ňom ďalšie mlieko.
  5. Možno ste nedostatočne naklonili fľašu. Dieťa nasávalo vzduch medzi dúškami mlieka a všetko sa spolu v žalúdku zmiešalo. Je treba dbať na to, aby bol cumlík vždy plný mlieka. Keď dieťa pije, ubúda tak mlieko, ako aj vzduch z prázdneho priestoru fľaše. Ak sa vzduch nemôže dostať do fľaše, vytvára sa v nej podtlak. Ten spôsobí stlačenie cumlíka, takže dieťa už nemôže piť. Keď tomu chcete predísť, alebo to odstrániť, zatiahnite jemne proti smeru cicania dieťaťa. Podtlak sa na chvíľu uvoľní a uvidíte ako začnú do fľaše vnikať vzduchové bublinky. Fľašu držte stále pevne, aby dieťa mohlo cicaním ťahať v opačnom smere. Pokiaľ ju držíte príliš voľne, dieťa bude iba pohybovať fľašou sem a tam, miesto toho, aby cicalo mlieko.
  6. Otvor v cumlíku mohol byť príliš malý, takže dieťa muselo veľmi usilovne cicať a s každým dúškom mlieka prehĺtalo vzduch. Prekontrolujte, či po obrátení fľaše dnom hore bude odkvapkávať mlieko niekoľko kvapiek za sekundu. (Neskúšajte to s vodou. Je redšia a vyteká rýchlejšie ako mlieko.)

"Vracavé" deti

Vracajú pri každom kŕmení, niekedy i viackrát. Môžu vám celkom zničiť šaty a dohnať vás do zúfalstva, ale sebe žiadnu ujmu nespôsobia. Ak vám to robí starosti, poraďte sa z lekárom. No ak má dieťa mokré plienky (bez ďalšieho pitia vody) a priberá na hmotnosti, môžete si byť istá, že vracia len to, čo vypilo navyše.

Vracanie

Ak dieťa vracia neskôr po kŕmení, mlieko je zrazené, pretože na neho pôsobili žalúdočné šťavy. Ak od kŕmenia uplynula hodina či viac, môže nepríjemne zapáchať. Dieťa mohlo mať v žalúdku zachytený vzduch, ktorý teraz odchádza spolu s čiastočne natráveným mliekom. Môže však ísť aj o zažívaciu poruchu, či začiatok choroby. Ak dieťa nevyzerá dobre, najmä ak má horúčku alebo akýkoľvek náznak hnačky, poraďte sa s lekárom. Ak sa vám zdá, že dieťa je úplne v poriadku, kŕmte ho ako zvyčajne a všímajte si prípadné ďalšie príznaky.

Vracanie oblúkom

Je úplne odlišné od odgrcnutia mlieka so vzduchom alebo od bežného vracania. Dieťa na konci kŕmenia vracia mlieko takou silou, že mlieko môže dopadnúť na podlahu alebo stenu, prípadne až do vzdialenosti jedného metra.

Dieťa, ktoré takto vracia pravidelne, má pravdepodobne tzv. "pylorostenózu". Ide o zúženie svalstva v oblasti výstupu zo žalúdka. Vyskytuje sa častejšie u chlapcov ako u dievčat a dá sa ľahko a trvale upraviť menšou operáciou.

Späť