Vývoj pohlavných orgánov embryí

08.05.2014 16:05

Nasledujúce obrázky a popisy sú zjednodušene preložené do slovenčiny zo stránky baby2see.com a neslúžia namiesto odbornej medicínskej diagnostiky.

Embryo – 6. týždeň

Embryo – 9. týždeň
V 9. týždni neexistujú medzi embryami žiadne rozdiely. Ich pohlavné orgány vyzerajú úplne rovnako.

Embryo – 11. Týždeň
Ak bola mužská spermia nositeľkou chromozómu Y, pohlavie dieťaťa bude mužské. Spolu s matkiným chromozómom X tak vytvárajú dvojicu XY. V takomto prípade sa v 11. týždni začnú vyvíjať na embryu vonkajšie mužské pohlavné orgány vďaka dihydrotestosteronu, vyprodukovaného semenníkmi. Tie sú až do siedmeho alebo ôsmeho mesiaca tehotenstva umiestnené v brušnej dutine. Potom zostúpia dolu do miešku. Predkožka sa vytvára približne v 12. týždni vývoja embrya.

Ak spermia niesla chromozóm X, spolu s matkiným X, tvoria dvojicu XX. Pohlavie dieťaťa teda bude ženské. Vývoj ženských vonkajších pohlavných orgánov je podporovaný prítomnosťou estrogénu a ďalšími hormónmi materského systému. Falus pripomínajúci zakrpatený penis sa sformuje na klitoris. Zatiaľ sa z urogenitálnych lalôčkov vyvinú malé pysky ohanbia. Klitoris je však v 13. týždni vývoja stále dosť veľký a tak je v tomto období len ťažko rozlíšiteľný od mužského pohlavného ústrojenstva.

Výbežky sú teda v tomto období vývoja veľmi podobné a tak je len veľmi tažké určiť pohlavie skôr ako v 16. týždni. V 12. týždni môže lekár s výborným sonom predpokladať pohlavie na základe uhlu výbežku, avšak stále je pravdepodobnosť správneho určenia tak 50/50 :-). Závisí to aj od polohy fetusu, množstva plodovej vody, či hrúbky brušnej steny. Nasledujúce zábery nie sú štandardné a bežný gynekológ vám ich neurobí. Lekári si radšej počkajú do 20. týždňa tehotenstva, kedy je vývoj pohlavných orgánov ukončený a vedia na sone takmer presne zistiť pohlavie dieťatka. Aj keď… ;-)

A nám teda odhad zo 14. týždňa vyšiel…

 

zo stránky vlasatica.sk

Späť