SVIEČKY pamätné/do krstu


V tejto kategórii nájdete PAMÄTNÉ sviečky aj sviečky na KRST rozdelené podľa farby. 

Cez tlačidlá sa viete prekliknúť na danú kategóriu.A Boh riekol: "Buď svetlo!"

Na začiatku veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu po zotmení kráča kňaz so zažatou veľkonočnou sviecou chrámom ponoreným do tmy a trikrát spieva: "Kristus, svetlo sveta!" Táto veľkonočná svieca má názov paškál.

Teraz už rozumieme, prečo kňaz zažne krstnú sviecu práve od paškála a odovzdá ju rodičom a krstným rodičom so slovami: "Prijmite svetlo Kristovo" a pokračuje "vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa vždy kráčalo vo svetle Kristovom ako dieťa svetla..."

Čo sa to vtedy deje? Kňaz symbolicky vlastne odovzdáva Krista a prosí rodičov, aby Kristus natrvalo prebýval v ich rodine, aby svetlo jeho prítomnosti v rodine nikdy nezhaslo.