Zmienky o mojej ulitke


časopis MAMINA - leto 2012


Internetový rodinný portál RODINKA.SK  - 15.10.2013


V publikácii HAPPY BABY, ktorá bola súčasťou PRENATAL BOXU počas celého roka 2014


časopis ZDRAVIE - január 2015


Časopis MAMINKA - október 2016