Potreby do krstu a na slávnosť

Sviatosť krstu

Krst je prvá sviatosť, v ktorej Pán Boh 
očisťuje našu dušu od dedičného hriechu a posväcuje ju.
Bez krstu nemožno prijať iné sviatosti.
Krst je schopný prijať každý nepokrstený človek.

Krstom je človek znovuzrodený do nového života a oblečený do Krista.
Krst je nevyhnutne potrebný na spásu, je vstupom do kresťanského života.

Pri krste dostáva Božiu milosť a stáva sa Božím dieťaťom.

Svieca zapálená od paškála znamená, že Kristus pokrsteného osvietil.

Pokrstený dostane pri krste biele rúcho (košieľku na krst). 

Základnou symbolikou bielej farby je svetlo a čistota a dokonalosť.

Čo je potrebné na krst ?

Na krst je potrebné doniesť so sebou sviečku a bielu košieľku.

Na košieľke má byť vypísané meno dieťaťa, dátum jeho narodenia a dátum krstu.